Успешни истории Кипър

В този раздел ще бъдат споделени успешни истории на жени в сектора на Технологиите в България, за да вдъхновят младите хора в областта и извън нея.

Konstantina е експерт по медицинска геология и нейната мисия е да помага на хората да въведат научните знания в ежедневието и работата си, за да направят по-здравословни избори. Следвала е геология и притежава две магистърски степени: Геология на околната среда и Здраве на околната среда. През последните 14 години тя работи в различни професионални среди: консултантски бизнес, проучвания и неправителствени организации. Към настоящия момент, тя е изследовател и преподавател на свободна практика и също така води собствен блог и поредица от подкасти, за да вдъхнови жените да следват научни специалности.

Sophia Papastavrou е родена в Атина, Гърция, но отгледана в Гана, Западна Африка от кипърски родители. София имигрира в Канада, където получава магистърска степен по социология от Queen’s University. Тя също притежава бакалавърска степен по Педагогика в университета Брок и втора бакалавърска степен по изкуства, направление Социална антропология от университета в Йорк. Работила е като консултант към Организацията на ООН за индустриално развитие (ЮНИДО) и мисията на Операциите за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Хърватия.

София успешно защитава докторска степен от университета в Торонто с фокус върху кипърската диаспора, пол и конфликт. Тя е експерт по въпросите на пола и международното развитие и има опит в работата с ООН, OSCE и организациите на гражданското общество в региона на Близкия изток и Африка, включително стажове в отдела за комуникации на ООН по икономически и социални въпроси в секретариата на ООН в Ню Йорк.

Наскоро тя изпълнява длъжността технически ръководител в World Vision International, Регионален офис за Близкия изток и Източна Европа, специализирайки в интегрирането на равенството между половете в хуманитарния контекст, изграждане на капацитет за равенство между половете и придобиване на безвъзмездни средства за региона. София е в последния етап от завършването на своята докторска степен в Университета в Торонто, финансирана от Съвета за научни изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки (SSHRC) относно организацията на жените за постигане на мир в Кипър и прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността.

Galatia е старши разработчик за Android, специалист по компютърни науки и притежава магистърска степен по разработка на мобилни приложения. Тя вече има принос за разработването на няколко приложения за самата платформа Android, като е работила няколко години в Лондон с голям успех в индустрията на стартъпите. И сега, с помощта на колегата си в областта на технологиите Мелпо Питара (специалист по електронно здравеопазване, машинно обучение и виртуална реалност и докторант от катедрата на Института Бернули по математика, компютърни науки и изкуствен интелект в университета в Грьонинген), тя стартира Women Techmakers Cyprus: общност, която има за цел да „свърже, даде възможност и да насърчи всяка една жена в технологиите да разбере и преследва своята страст във всяка област, свързана с технологиите“.

Myrto Skouroupathi е специализиран инженер по околна среда и член на Кипърската научно-техническа камара (ETEK). Тя завършва следдипломното си обучение по инженерство на околната среда от University College London (UCL) през 2016 г. и оттогава работи по обществени проекти, свързани с устойчива инфраструктура и възобновяеми енергийни източници.

През 2017 г. тя започва работа в Cyprus Energy Agency, неправителствена организация в Кипър, като инженер по околна среда и служител в офис администрацията. Участва в европейски съфинансирани проекти като технически експерт и преподавател. Тя управлява схема за мобилност за иновации в областта на климата, проект за намаляване на младежката безработица чрез зелени работни места и предоставя техническа помощ за проекти за кръгова икономика, енергийна ефективност и справяне с изменението на климата и адаптиране. Тя също е климатичен активист и е участвала в дейности за изграждане на мир в Кипър.

Christina Shiaelas е кипърка от първо поколение, родена и израснала в Ню Йорк. Кристина завършва бакалавърската си степен в Нюйоркския университет (NYU), където специализира математика и политически науки. Тя продължава обучението си в Колумбийския университет, за да завърши магистърската си степен в сферата на математиката.

Кристина е работила като учител по математика и технологична интеграция в Convent of the Sacred Heart, престижно независимо училище в Upper East Side, Манхатън. Кристина внедрява класна стая без използването на хартия в цялото училище чрез програма 1-1 iPad и работи в тясно сътрудничество с преподаватели/студенти, за да интегрира технологията в организацията на класната стая, инструкциите и проектите. Тя притежава огромни познания в Google for Education и Microsoft Education.

В допълнение, Кристина разработва лаборатория за създатели и учебна програма, където учениците работят с 3D принтери, роботика, схеми, програмиране и виртуална реалност. Изключително запалена по проектирането на учебни програми, които насърчават любовта към ученето през целия живот, Кристина интегрира технологията в дейностите по дизайнерско мислене като начин да насърчи решаването на проблеми, критичното мислене и устойчивостта на своите ученици.

Кристина служи като кипърски посланик към Търговска камара Кипър-САЩ.

В последната година Кристина се присъединява към The Heritage Private School в Лимасол, Кипър.

Проектът „GenGapsDIGI“ е финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014- 2020 г. съгласно грантово споразумение №101005895. Съдържанието на настоящия уебсайт представлява само вижданията на автора и е негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност при използването на информация, съдържаща се на уебсайта!