Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η ψηφιοποίηση, μεταμορφώνουν τον κόσμο της εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινή μας ζωή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, η προσέλκυση περισσότερων γυναικών στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες θέσεις εργασίας (έως και 1,2 εκατομμύρια έως το 2050) και αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μακροπρόθεσμα (έως και 820 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050). Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν μόνο περίπου το 17% του συνόλου του εργατικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας), κατά μέσο όρο στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση).

Σύνοψη πολιτικήςΦυλλάδιο έργου

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Cleantech Bulgaria είναι ένα επιχειρηματικό δίκτυο στη Βουλγαρία το οποίο σχετίζεται με καθαρές τεχνολογίες, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο οργανισμός εργάζεται ενεργά για την εισαγωγή λύσεων με αποδοτική χρήση των πόρων που οδηγούν σε στροφή προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και η κυκλική οικονομία. Η Cleantech Bulgaria είναι καταλύτης για καινοτόμες λύσεις και αξιόπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων, της δημόσιας διοίκησης, της επιστήμης και της εκπαίδευσης.

Η “Bulgarian Consultancy Organization Ltd.” (BCO) είναι η κορυφαία εταιρεία συμβούλων στη βουλγαρική αγορά την τελευταία δεκαετία. Ο οργανισμός διαθέτει μια ισχυρή ομάδα επαγγελματιών – εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διαχείρισης κονδυλίων και πολιτικών της ΕΕ που κατάφεραν από κοινού να επιβάλουν ένα ποιοτικό επίπεδο εργασίας στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με στρατηγικό στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων τόσο εντός του Πανεπιστημίου όσο και σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς σε όλη την Κύπρο και το εξωτερικό. Το Εργαστήριο Αειφόρου Ενέργειας του CUT είναι ένα πολυτμηματικό ερευνητικό εργαστήριο που εστιάζει στην αειφόρο ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα στην καινοτομία και την εκπαίδευση στο κλίμα, την ηλιακή ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση και τη βιομιμικρία.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ

Επιτυχημένες ιστορίες από τη ΒουλγαρίαEπιτυχημένες ιστορίες από την Κύπρο

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης №101005895. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο και είναι αποκλειστική ευθύνη του/ της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτός ο ιστότοπος!